Hướng dẫn mở STK Ngân hàng VIB

Thực hiện theo đúng các bước sau để nhận 200k-300k nhé:

Bước 1: Ấn vào link tải app MyVIB2 👉 < AppMyVIB2 >
(linkapp: https://myvib2.onelink.me/MYUG/h4kkfgk6?deep_link_sub2=6_io_FzPQ0CxpUz6Rt64eg)
Bước 2: KYC chụp CCCD/CMND, Khuôn mặt (+50k coin)
Bước 3: Nhập và kiểm tra các thông tin cơ bản (+50k coin)
Bước 4: Đăng nhập > Chuyển vào tk vừa đăng ký 500k (+50k coin)
Bước 5: Chuyển lại tk mình mỗi lần 100k, làm 4,5 lần như vậy (+ lên đến 300k coin là đạt).
Bước 6: Vào Khác > MyVIB Rewards có thể sử dụng coin để thanh toán các dịch vụ. 
Bước 7: Nhập thông tin KH lên saletaichinh KYC APP để đối soát nhận hoa hồng
Nhận xét

Bài đăng phổ biến